tìm x, biết 4(x+3)(3x-2)-3(x-1)(4x-1)=-27 giúp em bài này với ạ. Ai nhanh em sẽ vote 5 sao ạ

Photo of author

By Ariana

tìm x, biết
4(x+3)(3x-2)-3(x-1)(4x-1)=-27
giúp em bài này với ạ. Ai nhanh em sẽ vote 5 sao ạ
Leave a Comment