Tìm các biệt ngữ xã hội, giải thích nghĩa ( trừ các biệt ngữ của sinh viên, học sinh; của vua chúa ,quan trong triều thời phong kiến; giới chọi gà)

By Arianna

Tìm các biệt ngữ xã hội, giải thích nghĩa ( trừ các biệt ngữ của sinh viên, học sinh; của vua chúa ,quan trong triều thời phong kiến; giới chọi gà)

0 bình luận về “Tìm các biệt ngữ xã hội, giải thích nghĩa ( trừ các biệt ngữ của sinh viên, học sinh; của vua chúa ,quan trong triều thời phong kiến; giới chọi gà)”

Viết một bình luận