tìm các số nguyên ko âm x,y biết rằng x^2=3^y +35

By Amaya

tìm các số nguyên ko âm x,y biết rằng x^2=3^y +35

0 bình luận về “tìm các số nguyên ko âm x,y biết rằng x^2=3^y +35”

  1. 3^y chia hết cho 3, 35 chia 3 dư 2 ⇒ Vế phải chia 3 dư 2

    mà vế trái là một số chính phương , 1 số chính phương chia 3 dư 0 hoặc 1 

    ⇒ Không có nghiệm nguyên nào thỏa mãn

     

    Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm