tìm chũ số tận cùng trong lũy thừa a.7 mũ 2005 b. 12 mũ 2005 em chỉ cần giải thích thôi mong các anh chị giúp emgiải thích nhaa!

Photo of author

By Jasmine

tìm chũ số tận cùng trong lũy thừa
a.7 mũ 2005 b. 12 mũ 2005
em chỉ cần giải thích thôi mong các anh chị giúp emgiải thích nhaa!
Viết một bình luận