Tìm x để biểu thức sau có giá tr B= 2010 – |x-2011|

By Claire

Tìm x để biểu thức sau có giá tr
B= 2010 – |x-2011|

0 bình luận về “Tìm x để biểu thức sau có giá tr B= 2010 – |x-2011|”

 1. Đáp án:

  $B_{max}=2010$  khi `x=2011`

  Giải thích các bước giải:

   Bổ sung đề: để biểu thức sau có giá trị lớn nhất

  `B=2010-|x-2011|`

  Do `|x-2011|>=0` với mọi `x`

  `=> 2010-|x-2011|<=2010`

  Dấu = xảy ra khi `x-2011=0<=>x=2011`

  Vậy $B_{max}=2010$  khi `x=2011`

  Trả lời
 2. Đáp án:

  `B=2010-|x-2011|`

  Ta có: `|x-2011|>=0`

  `=> -|x-2011|<=0`

  `=> 2010-|x-2011|<=2010`

  Dấu “=” xảy ra `<=> x-2011=0`

  `=> x=2011`

  Vậy `B_(max)=2010 <=> x=2011`

   

   

  Trả lời

Viết một bình luận