Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: $\sqrt[2]{4x + 8y + 8}$ + 2.$\sqrt[2]{-4x – 8y + 72}$ Đáp án là 20 nhưng mình không biết cách làm, mong mọi

Photo of author

By Hadley

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:
$\sqrt[2]{4x + 8y + 8}$ + 2.$\sqrt[2]{-4x – 8y + 72}$
Đáp án là 20 nhưng mình không biết cách làm, mong mọi người giúp đỡ
Có 1 cách giải như dưới đây, nhưng mình ko biết họ dùng bđt gì, ai hiểu giải thích giúp mình với
$\sqrt[2]{4x + 8y + 8}$ + 2.$\sqrt[2]{-4x – 8y + 72}$ $\leq$ ($1^{2}$ + $2^{2}$ ).80
Viết một bình luận