tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=2020 – 1000 : (123 – x )

Photo of author

By Lydia

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=2020 – 1000 : (123 – x )

0 bình luận về “tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=2020 – 1000 : (123 – x )”

  1. Để A đạt GTNN thì $1000:(123-x)$ đạt GTLN

    $⇒1000:(123-x)=1000⇒123-x=1⇒x=122$

    Vậy A đạt GTNN $=2020-1000=1020$ tại $x=122$

     

Viết một bình luận