Tìm giá trị nhỏ nhất , giá trị lớn nhất của 2x/x^2+1

By Anna

Tìm giá trị nhỏ nhất , giá trị lớn nhất của 2x/x^2+1

0 bình luận về “Tìm giá trị nhỏ nhất , giá trị lớn nhất của 2x/x^2+1”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đặt `A=(2x)/(x^2+1)`

  *GTNN:

  `=>A=(2x)/(x^2+1)+1-1`
  `=(x^2+2x+1)/(x^2+1)-1`

  `=(x+1)^2/(x^2+1)-1>=-1`

  Vì `(x+1)^2>=0;x^2+1>0`

  Dấu “=” xảy ra khi : `x=-1`

  *GTLN: `=>A=(2x)/(x^2+1)+1-1`

  `=(2x-x^2-1)/(x^2+1)+1`

  `=-(x^2-2x+1)/(x^2+1)+1`

  `=-(x-1)^2/(x^2+1)+1<=1`

  Vì `-(x-1)^2<=0;x^2+1>0`

  Dấu “=” xảy ra khi : `x=1`

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm