Tìm hai số tự nhiên thỏa mãn: – Tổng của BCNN và ƯCLN của hai số ấy là 174 – Tổng của số nhỏ và trung bình cộng của hai số ấy là 57 GIÚP MÌNH VỚI MỌI

Photo of author

By Maya

Tìm hai số tự nhiên thỏa mãn:
– Tổng của BCNN và ƯCLN của hai số ấy là 174
– Tổng của số nhỏ và trung bình cộng của hai số ấy là 57
GIÚP MÌNH VỚI MỌI NGƯỜI ƠI! HỨA VOTE 5*+CTLHN CHO BẠN NÀO NHANH VÀ ĐÚNG NHẤT Ạ!
Viết một bình luận