tìm hiểu bộ máy chính trị của nhà nước âu lạc

Photo of author

By Brielle

tìm hiểu bộ máy chính trị của nhà nước âu lạc

0 bình luận về “tìm hiểu bộ máy chính trị của nhà nước âu lạc”

 1. Em tham khảo nhé:

  – Nhà nước Âu Lạc đứng đầu là An Dương Vương.

  – Trong bộ máy cai trị đất nước có Lạc tướng ở địa phương, Lạc hầu ở trong triều đình giúp đỡ vua trị nước. 

  – Nước Âu Lạc được tổ chức cai trị theo các bộ dưới sự cai quản của Lạc Tướng. Bên cạnh đó, các đơn vị khác như làng, chạ nằm dưới sự cai quản của Bồ chính.

  – Dưới thời An Dương Vương nhà nước có bộ máy cai trị chặt chẽ hơn, quyền lực được thống nhất trong tay nhà vua. Dưới thời Âu Lạc những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến cuộc sống nhân dân có rất nhiều biến chuyển tích cực.

 2. Chính quyền trung ương:

  An Dương Vương lấy quốc hiệu là Âu Lạc. Đây là nhà nước đầu tiên được xây dựng với 2 thành phần chủng tộc Âu Việt và Lạc Việt, lãnh thổ từ phía nam Quảng Tây tới Hoành Sơn thuộc Trung Bộ Việt Nam hiện nay. Biên giới phía tây thì khó xác định rõ ràng, khoảng miền thượng lưu sông Đà, sông Mã, sông Chu, sông Lam hiện nay

  Kinh đô Âu Lạc ở Tây Vu (sau là Phong Khê), tức là Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội hiện nay). Sử sách không ghi chép về cách thức tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời An Dương Vương, không rõ tổ chức ra sao.

  Chính quyền địa phương:

  Các bộ sử cổ Việt Nam đều không ghi chép về các địa danh hành chính của nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương. Sử gia Đào Duy Anh căn cứ theo những ghi chép của thời Triệu và thời thuộc Hán sau này về việc các chính quyền người Hán vẫn duy trì chế độ Lạc tướng của người Lạc Việt tự cai quản trong bộ lạc, xác định rằng việc nhà Hán chia các huyện của vùng đất Âu Lạc cổ là dựa trên cơ sở lãnh địa của các bộ lạc người Việt cũ.

Viết một bình luận