Tìm hiểu nhân vật lịch sử Nen-xơn Man-đe-la và đánh giá vai trò của ông trong công cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi

By Reese

Tìm hiểu nhân vật lịch sử Nen-xơn Man-đe-la và đánh giá vai trò của ông trong công cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi

0 bình luận về “Tìm hiểu nhân vật lịch sử Nen-xơn Man-đe-la và đánh giá vai trò của ông trong công cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi”

  1. Nen-xơn Man-đe-la : (18/7/1918–5/2/2013) tổng thốc đầu tin của châu phi ư

    + vai trò của ông là đứng đầu để bảo vệ người da đen 

    + xóa bỏ chế độ a-pac-thai 

    + đưa đất nước trở về yên bình và không có chiến tranh 

    Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm