tim m de -x^4 +(2m-1)x^2 +1-m^2 =0 co nhieu nhat 1 nghiem. Giup minh nheee

By Madelyn

tim m de -x^4 +(2m-1)x^2 +1-m^2 =0 co nhieu nhat 1 nghiem.
Giup minh nheee
Viết một bình luận