tìm neN để phân số A=n+10/2x-8 có 1 là số nguyên

By Alaia

tìm neN để phân số A=n+10/2x-8 có 1 là số nguyên

0 bình luận về “tìm neN để phân số A=n+10/2x-8 có 1 là số nguyên”

 1. chắc là bạn gõ nhầm chứ đề đúng theo mik là A=n+10/2n-8

  <=>1/A=2n-8/n+10

  <=>1/A=2n+20-38/n+10
  <=>1/A=2n+20/n+10 -38/n+10
  <=>1/A= 2-38/n+10

  <=> A= 1/(2-38/n+10)

  => ko có số nào thỏa mãn đề bài

  Nếu có sai sót mong bạn bỏ qua 

  Trả lời
 2. Sửa đề :

  `A=(n+10)/(2n-8)`

  Để `n` nguyên thì `n+10 \vdots 2n-8`

  `=>2(n+10) \vdots 2n-8`

  `=>2n+20 \vdots 2n-8`

  `=>28 \vdots 2n-8`

  `2n-8∈Ư(28):{-28;14;-7;-4;-2,-1;1;2;4;7;14;28}`

  Mà `2n-8` là số chẵn nên `x∈ {-10;-3;1/2;2;3;9/2;7/2;6;5;15/2;11;18}`

   

  Trả lời

Viết một bình luận