Tìm x nguyên để biểu thức M = √x -5/ √x + 3 có giá trị là số nguyên

Photo of author

By Samantha

Tìm x nguyên để biểu thức M = √x -5/ √x + 3 có giá trị là số nguyên
Viết một bình luận