Tìm số gạch để xây một cái thành dài 20 mét, rộng 0,5 mét, cao 2,5 mét với những viên gạch đấy vuông cạnh dài 1 đề xi mét, cao 2 đề xi mét và thể tích

By Melody

Tìm số gạch để xây một cái thành dài 20 mét, rộng 0,5 mét, cao 2,5 mét với những viên gạch đấy vuông cạnh dài 1 đề xi mét, cao 2 đề xi mét và thể tích mạch hồ chiếm 2,5 mét khối
Gấp lắm ạ

0 bình luận về “Tìm số gạch để xây một cái thành dài 20 mét, rộng 0,5 mét, cao 2,5 mét với những viên gạch đấy vuông cạnh dài 1 đề xi mét, cao 2 đề xi mét và thể tích”

 1. Đáp án:

  $10m³$

                                                                    Bài giải

   Thể tích cái thành dài là :

  $20 x 0,5 x 2,5 = 25 (m³)$

  Cần số viên gạch là:

  $25 : 2,5 = 10 ( m³ )$

  $Đáp số : 10 m³$

  Trả lời
 2. Đáp án:

  10 m3

  Giải thích các bước giải:

   thể tích cái thành dài :

  20 x 0,5 x 2,5 = 25 (m3)

  số viên gạch cần :

  25 : 2,5 = 10 ( m3 )

  Đáp số : 10 m3

  Trả lời

Viết một bình luận