tìm số tự nhiên n sao cho 3n chia hết cho (5 – 2n )

Photo of author

By Mary

tìm số tự nhiên n sao cho 3n chia hết cho (5 – 2n )

0 bình luận về “tìm số tự nhiên n sao cho 3n chia hết cho (5 – 2n )”

 1. – Ta có :

  `3n vdots 5-2n`

  `=> 2.3n vdots 5-2n`

  `=> 6n vdots 5-2n`

  – Ta lại có :

  `5-2n vdots 5-2n`

  `=> 3(5-2n) vdots 5-2n`

  `=> 15-6n vdots 5-2n`

  mà `6n vdots 5-2n`

  `=> 15 vdots 5-2n`

  `=> 5-2n in Ư(15)={1;3;5;15}`

  `=> 2n in {4;2;0}`

  `=> n in {2;1;0}`

Viết một bình luận