Tính chất 3 đường trung trực trong 1 tam giác

By Sarah

Tính chất 3 đường trung trực trong 1 tam giác

0 bình luận về “Tính chất 3 đường trung trực trong 1 tam giác”

 1. Ba đường trung trực đều đồng quy tại một điểm, điểm đó cách đều 3 đỉnh của tam giác và là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác. ( kiến thức SGK )

  @thắng

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Tính chất của ba đường trung trực trong 1 tam giác là: ba đường trung trực của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó.

  HỌC TỐT~~

  #HOITRONGRAU

  #NOCOPY

  Trả lời

Viết một bình luận