Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể hiện như thế nào trong các thành phần địa hình và thủy văn của nước ta?

By Ayla

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể hiện như thế nào trong các thành phần địa hình và thủy văn của nước ta?

0 bình luận về “Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể hiện như thế nào trong các thành phần địa hình và thủy văn của nước ta?”

 1. – Địa hình :

  + Xâm thực mạnh ở vùng đồi núi trong điều kiện lớp vỏ phong hóa dày , thấm nước tốt , xạt lở đất trên các sườn dốc

  → Hình thành địa hình cacxtơ và bị cắt thành các đồi thấp , xen thung lũng sông

  + Bồi tụ nhanh ở các vùng đồng bằng

  – Thủy văn :

  + Mạng lưới sông ngòi dày đặc

  + Nhiều nước và giàu phù sa

  + Chế độ nước theo mùa

  chúc em học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận