Tính diện tích cung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật : Chiều dài :6/7 m Chiều rộng 1/3 m Chiều cao 1/5 m

Photo of author

By Ximena

Tính diện tích cung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật :
Chiều dài :6/7 m
Chiều rộng 1/3 m
Chiều cao 1/5 m
Leave a Comment