Tính diện tích cung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật : Chiều dài :6/7 m Chiều rộng 1/3 m Chiều cao 1/5 m

By Ximena

Tính diện tích cung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật :
Chiều dài :6/7 m
Chiều rộng 1/3 m
Chiều cao 1/5 m

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận