Tính diện tích sơn cần dùng để phủ kín mặt ngoài của 1 đoạn ống nước hình trụ có chiều dài l=4m đường kính đáy =20cm

Photo of author

By Ivy

Tính diện tích sơn cần dùng để phủ kín mặt ngoài của 1 đoạn ống nước hình trụ có chiều dài l=4m đường kính đáy =20cm
Viết một bình luận