Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữa nhật a) chiều dài 4,5 cm; chiều rộng 2,4 cm ; chiều cao 3 cm b) chiều cao 3/2 m c

Photo of author

By Camila

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữa nhật
a) chiều dài 4,5 cm; chiều rộng 2,4 cm ; chiều cao 3 cm
b) chiều cao 3/2 m chiều rộng 1/4 m chiều cao 4/5 m

0 bình luận về “Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữa nhật a) chiều dài 4,5 cm; chiều rộng 2,4 cm ; chiều cao 3 cm b) chiều cao 3/2 m c”

 1. Đáp án:

  ,Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

  ( 4,5 + 2,4 ) x 2 x 3 = 41,4 (cm2)

  Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

  4,5 x 2,4 = 10,8 (cm2)

  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

  41,4 + 10,8 = 52,2 (cm2)

  b, (hình như bạn có ghi 2 chiều cao lận)

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

  ( 3/2 + 1/4) x 2 x 4/5 = 14/5 (m2)

  Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

  3/2 x 1/4 = 3/8 (m2)

  Diện tích xung toàn phần hình hộp chữ nhật là :

  14/5 + 3/8 = 127/40 (m2)

  Đáp số : a, 41,4 cm2, 52,2 cm2 ; b, 14/5 m2, 127/40 m2.

  Chúc Bạn học tốt

  Giải thích các bước giải:

   

 2. a,Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

  ( 4,5 + 2,4 ) x 2 x 3 = 41,4 (cm2)

  Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

  4,5 x 2,4 = 10,8 (cm2)

  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

  41,4 + 10,8 = 52,2 (cm2)

  b, (hình như bạn có ghi 2 chiều cao lận)

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

  ( 3/2 + 1/4) x 2 x 4/5 = 14/5 (m2)

  Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

  3/2 x 1/4 = 3/8 (m2)

  Diện tích xung toàn phần hình hộp chữ nhật là :

  14/5 + 3/8 = 127/40 (m2)

  Đáp số : a, 41,4 cm2, 52,2 cm2 ; b, 14/5 m2, 127/40 m2.

Viết một bình luận