tính diện tích xung quanh và thể tích hình nón biết đường sinh bằng 20 cm, đường kính đáy bằng 24cm

By Quinn

tính diện tích xung quanh và thể tích hình nón biết đường sinh bằng 20 cm, đường kính đáy bằng 24cm

0 bình luận về “tính diện tích xung quanh và thể tích hình nón biết đường sinh bằng 20 cm, đường kính đáy bằng 24cm”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  bán kính của hình tròn là:24/2=12 cm

  đg cao của hình nón là:$\sqrt[]{20²-12²}$=16 cm 

  diện tích xung quanh của hình nón là :π*12*20=240π cm²

  thể tích của hình nón là :1/3*π*12²*16=768π cm³

  Trả lời
 2. $r=\dfrac{d}{2}=12cm$ 

  Diện tích xung quanh:

  $S_{xq}= r\pi.l= 12\pi.20=240\pi (cm^2)$ 

  Chiều cao: $h=\sqrt{l^2-r^2}=16cm$ 

  Thể tích hình nón:

  $V=\frac{1}{3}r^2\pi.h=768\pi (cm^3)$

  Trả lời

Viết một bình luận