Tính khối lượng của không khí chứ trong phòng, biết khối lượng riêng của không khí là 1,29kg/m. Tính trọng lượng riêng của không khí trong phòng Mn g

Photo of author

By Abigail

Tính khối lượng của không khí chứ trong phòng, biết khối lượng riêng của không khí là 1,29kg/m. Tính trọng lượng riêng của không khí trong phòng
Mn giúp e vs ak, sáng mai là e nộp bài rồi

0 bình luận về “Tính khối lượng của không khí chứ trong phòng, biết khối lượng riêng của không khí là 1,29kg/m. Tính trọng lượng riêng của không khí trong phòng Mn g”

 1. Đáp án:

  P=10m ta có 1,29kg= 12,9N

  Trọng lượng riêng của không khí trong phòng là

  1,29kg/m = 12,9N/m

  Đáp sô 12,9 N/m

  Giải thích các bước giải:

Viết một bình luận