Tính nhẩm bằng cách thêm vào số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng 1 số thích hợp: 35+98 46+29

By Melody

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng 1 số thích hợp:
35+98 46+29

0 bình luận về “Tính nhẩm bằng cách thêm vào số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng 1 số thích hợp: 35+98 46+29”

 1. Đáp án:

  \(35+98=133\\ 46+29=75\)

  Giải thích các bước giải:

  \(35+98\\ =(35-2)+(98+2)\\ =33+100\\ =133\\ 46+29\\ =(46+4)+(29-4)\\ =50+25\\ =75\)

  chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm