Tính nhẩm bằng cách thêm vào số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng 1 số thích hợp: 35+98 46+29

Photo of author

By Melody

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng 1 số thích hợp:
35+98 46+29

0 bình luận về “Tính nhẩm bằng cách thêm vào số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng 1 số thích hợp: 35+98 46+29”

 1. Đáp án:

  \(35+98=133\\ 46+29=75\)

  Giải thích các bước giải:

  \(35+98\\ =(35-2)+(98+2)\\ =33+100\\ =133\\ 46+29\\ =(46+4)+(29-4)\\ =50+25\\ =75\)

  chúc bạn học tốt!

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  35+98 

  = ( 35 -2 ) + ( 98 +2 )

  = 33 + 100

  = 133

  46+29

  =( 46+ 4 ) + ( 29-4 )

  = 50 + 25

  = 75

Viết một bình luận