Tính nhanh 1/20 + 1/60 + 1/120 + …… 1/120 Hãy thay thế từ gạch chân trong câu dưới đây bằng một từ láy để câu giàu sức ta gởi cầm. Vầng trăng trò

Photo of author

By Reagan

Tính nhanh
1/20 + 1/60 + 1/120 + …… 1/120
Hãy thay thế từ gạch chân trong câu dưới đây bằng một từ láy để câu giàu sức ta gởi cầm.
Vầng trăng tròn quá , ánh trăng trong xanh tỏa khắp khu rừng
(Từ quá là từ được gạch chân nha mọi người) bài tính nhanh và bài toán còn bài ở dưới là bài tiếng Việt nha

0 bình luận về “Tính nhanh 1/20 + 1/60 + 1/120 + …… 1/120 Hãy thay thế từ gạch chân trong câu dưới đây bằng một từ láy để câu giàu sức ta gởi cầm. Vầng trăng trò”

 1. Toán (chắc bạn chép thừa):

  1/20 + 1/60 + 1/120

  =(1/20+1/120)+1/60

  =61/120+1/60

  =63/120

  Tiếng việt:

  Vầng trăng tròn quá , ánh trăng trong xanh tỏa khắp khu rừng

  Thay:Vầng trăng tròn vành vạnh , ánh trăng trong xanh tỏa khắp khu rừng

  Cho mình hay nhất nha

   

Viết một bình luận