toán hình 10 phân tích vecto mn giải chi tiết giúp e. đừng giải tắt nha cho hình bình hành ABCD tâm O .gọi M.N lần lược là trung điểm của CB và OD ,

Photo of author

By Madelyn

toán hình 10 phân tích vecto mn giải chi tiết giúp e. đừng giải tắt nha
cho hình bình hành ABCD tâm O .gọi M.N lần lược là trung điểm của CB và OD , I là trung điểm của MN.phân tích vecto BI theo 2 vecto AB và AD

0 bình luận về “toán hình 10 phân tích vecto mn giải chi tiết giúp e. đừng giải tắt nha cho hình bình hành ABCD tâm O .gọi M.N lần lược là trung điểm của CB và OD ,”

 1. Đáp án

  BI = 5/8AD – 3/8 AB

  Giải thích các bước giải : BI= xAB +- yAD

  BI=$\frac{1}{2}$ ( BN+BM)

  =$\frac{1}{2}$( AN-AB + 1/2 BC )

  =$\frac{1}{2}$( AN -AB +1/2AD)

  =1/2 AN – 1/2 AB + 1/4 AD

  =1/4 AD + 1/4 AO -1/2AB + 1/4 AD

  =1/2 AD – 1/2 AB + 1/4 AO

  =1/2 AD – 1/2 AB + 1/8 AD + 1/8 AB

  =5/8AD – 3/8 AB

Viết một bình luận