Tổng hai số bằng 120 . Số này bằng 1/3 số kia tìm số đó

By Autumn

Tổng hai số bằng 120 . Số này bằng 1/3 số kia tìm số đó

0 bình luận về “Tổng hai số bằng 120 . Số này bằng 1/3 số kia tìm số đó”

 1. Gọi 2 số đó là a, b ta có
  a+b =120 (1)
  a/b=1/3
  vậy b= 3a
  thay vào (1)
  4a = 120 vậy a= 30 và b = 90
  Vậy 2 số đó là 30 và 90

  Chúc hok tốt!!

   

  Trả lời

Viết một bình luận