Tổng hai số là 2019. Giữa chúng có 10 số chẵn. Tìm 2 số

Photo of author

By aihong

Tổng hai số là 2019. Giữa chúng có 10 số chẵn. Tìm 2 số
Viết một bình luận