Tổng hợp các câu tục ngữ hay nhất việt nam

By Gianna

Tổng hợp các câu tục ngữ hay nhất việt nam

0 bình luận về “Tổng hợp các câu tục ngữ hay nhất việt nam”

 1. Tổng hợp các câu tục ngữ hay nhất Việt Nam

  +Ăn cháo đá bát 

  +Ăn chắc mặc bền

  +Ăn cho sạch bạch cho nông

  +Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau

  +Ăn cây nào, rào cây nấy 

  +Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng

  +Ăn cơm trước kẻng

  +Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 

  +Ăn vóc học hay

  +Ăn cây nói thẳng

  +Ăn chưa no lo cho tới 

  +Ăn cơm mới, nói chuyện cũ

  +…

  Cho Tớ Xin Hay Nhất Cho Nhóm Ạ

  Trả lời
  • Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
  • Ăn cây nào rào cây nấy.
  • Ăn cháo đá bát.
  • Ăn chắc mặc bền.
  • Ăn cho sạch bạch cho nông.
  • Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.
  • Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
  • Ăn cơm trước kẻn
  • Chết trong còn hơn sống đục.
  • Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.
  • Cáo chết ba năm quay đầu về núi.
  • Của một đồng, công một nén.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm