tổng só tuổi cua bố, mẹ , hai con 87 . biết bố hơn mẹ 3 tuổi tuổi của anh nhiều gấp đôi số tuổi của em tuổi em nhân tuổi em = tuổi bố .tính số tuổi m

Photo of author

By Charlie

tổng só tuổi cua bố, mẹ , hai con 87 . biết bố hơn mẹ 3 tuổi tuổi của anh nhiều gấp đôi số tuổi của em tuổi em nhân tuổi em = tuổi bố .tính số tuổi mõi người
các bạn chỉ cần viết cánh giải thôi nha vì mình hong biết còn kết quả thì……..ở dưới
bố :36
mẹ 33
anh 12
em 6
Viết một bình luận