TRẮC NGHIỆM Câu 1: biện pháp nào sau đây được sử dụng trong nông nghiệp có tác dụng giảm thiểu ô nhiễm môi trường? a)bón phân hữu cơ ; b)bón phân vi

Photo of author

By Julia

TRẮC NGHIỆM
Câu 1: biện pháp nào sau đây được sử dụng trong nông nghiệp có tác dụng giảm thiểu ô nhiễm môi trường?
a)bón phân hữu cơ ; b)bón phân vi sinh;
c)dùng thuốc bảo vệ thực vật vừa phải ; d)dùng thiên địch
Câu 2: nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm sinh học do vi sinh vật gây bệnh là gì?
a)các chất thải không được thu gom
b) các chất thải không được xử lý
C) vi sinh vật gây bệnh phát triển trên những chất thải không được thu gom và không được xử lý đúng cách
d) các chất thải được thu gom nhưng lại không được xử lý
Câu 3: chọn câu đúng trong các câu sau:
a) nhiều hoạt động của con người đã tác động đến môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường
b) thảm thực vật bị phá hủy cũng không ảnh hưởng gì khí hậu
c) nhiều hoạt động của động vật có hại đối với môi trường tự nhiên
d) việc săn bắt động vật hoang dã hiện nay không ảnh hưởng đến số lượng loài sinh vật trong tự nhiên và không làm mất cân bằng sinh thái
Câu:4 các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường là gì?
(1). Cháy khí thải từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt;(2).hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học;(3).các chất phóng xạ;(4). các chất thải rắn;(5) các chất thải vô hoạt động xây dựng( vôi, cát,đất,đá…);(6). ô nhiễm do sinh vật gây ra;(7). Các chất độc hại sinh ra trong chiến tranh
Phương án đúng:a.1,2,3,4,6
b.1,2,3,5,6
c.2,3,4,5,7
d.1,3,4,6,7
Leave a Comment