Trái đất quay quanh trục bắc – nam với chuyển động đều mỗi vòng 24h. Cho bán kính trái đất là R=3570km. Tính vận tốc dài của một vệ tinh viễn thông qu

By Abigail

Trái đất quay quanh trục bắc – nam với chuyển động đều mỗi vòng 24h. Cho bán kính trái đất là R=3570km. Tính vận tốc dài của một vệ tinh viễn thông quay trong mặt phẳng xích đạo và đứng yên đối với mặt đất ở độ cao h=36500km

0 bình luận về “Trái đất quay quanh trục bắc – nam với chuyển động đều mỗi vòng 24h. Cho bán kính trái đất là R=3570km. Tính vận tốc dài của một vệ tinh viễn thông qu”

Viết một bình luận