trái nghĩa với rau tươi,cau tươi,màu sắc tươi

Photo of author

By Vivian

trái nghĩa với rau tươi,cau tươi,màu sắc tươi

0 bình luận về “trái nghĩa với rau tươi,cau tươi,màu sắc tươi”

 1. + Rau tươi >< rau héo, rau úng, rau vàng.

  + Cau tươi >< cau khô, cau héo.

  + Sắc tươi >< sắc tối, trầm.

  Học tốt ^^

 2. – Rau tươi >< rau héo

  – Cau tươi >< cau khô

  – Màu sắc tươi >< màu sắc tối

  tặng thêm màu nè

  $\color{green}{xanh}$

  cần hay nhất thôi ạ

Viết một bình luận