Trên 1 máy tuốt lúa có ghi 75W.con số này cho biết điều gì?

Photo of author

By Piper

Trên 1 máy tuốt lúa có ghi 75W.con số này cho biết điều gì?

0 bình luận về “Trên 1 máy tuốt lúa có ghi 75W.con số này cho biết điều gì?”

 1. Đáp án:

  Con số 75W cho biết khi máy tuốt lúa hoạt động bình thường thì tiêu thụ công suất là 75W

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Công suất cho ta biết khả năng thực hiện công của một người hoặc một máy trong cùng một đơn vị thời gian (trong 1 giây)

  P = A/t (P công suất, A thực hiện công, t là thời gian thực hiện công)

  Trên 1 máy tuốt lúa có ghi 75W, con số này cho ta  biết trong 1 giây máy tuốt lúa thực hiện công bằng 75J.

Viết một bình luận