Cho tam giác ABC có M là trung điểm của cạnh BC.Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD=MA.Chứng minh rằng : a)Tam giác AMC=tam giác DMB b)AC//

Photo of author

By Arianna

Cho tam giác ABC có M là trung điểm của cạnh BC.Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho
MD=MA.Chứng minh rằng :
a)Tam giác AMC=tam giác DMB
b)AC// BD
c)Vẽ BE vuông góc với AD,CF vuông góc với AD(E,F thuộc AD)Chứng minh BE=CF
mình xin tặng 5 sao cho câu trả lời hay nhất nhé

0 bình luận về “Cho tam giác ABC có M là trung điểm của cạnh BC.Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD=MA.Chứng minh rằng : a)Tam giác AMC=tam giác DMB b)AC//”

 1. Đáp án:

  a/  vì M là trung điểm của BC (gt)
  ⇒ BM=MC ( tính chất trung điểm)
  Xét ΔAMC và ΔDMB, có
  AM=MD (gt)
  góc AMD = góc BMD ( 2 góc đối đỉnh)
  BM=MC (chứng minh trên)
  ⇒ ΔAMC = ΔDMB (c-g-c)
  b/ Vì ΔAMC = ΔDMB (chứng minh trên)
  ⇒ góc MAC = góc MDB ( 2 góc tương ứng)
  Mà 2 góc này nằm ở vị trí so le trong 
  ⇒ AC // BD ( dhnb)
  c/ Vì BE vuông góc với AD (gt)
  ⇒ góc BEM = 90 độ
  Vì CF vuông góc với AD (gt)
  ⇒ góc CFM = 90 độ 
  ⇒ góc BEM = góc CFM ( cùng = 90 độ)
  Xét ΔBEM và ΔCFM, có
  góc BEM = góc CFM = 90 độ (chứng minh trên)
  BM = CM ( chứng minh trên)
  góc BME = góc CMF ( 2 góc đối đỉnh)
  ⇒ ΔBEM = ΔCFM (ch-gn)
  ⇒ BE=CF ( 2 cạnh tương ứng)

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận