trên đáy của 1 bình chứa nước có 1 lỗ tròn ,người ta đặt 1 khối trụ có bán kính R=5cm và bề dày d .Trục của khối trụ và trục lỗ tròn trùng nhau .Ngườ

By Katherine

trên đáy của 1 bình chứa nước có 1 lỗ tròn ,người ta đặt 1 khối trụ có bán kính R=5cm và bề dày d .Trục của khối trụ và trục lỗ tròn trùng nhau .Người ta đổ nước vào bình khi mực nước cao hơn mặt trên của khối trục là d thì khối trụ bắt đầu nổi .Tìm bán kính r .CHO KLR của chất làm trụ là D=600kg/m^3vaf của nước lá Do=1000kg/m^3
Viết một bình luận