trong kho, có các miếng tôn hình chu nhat co dien tich la 13,5 m vuông . Chú thợ cần cắt miếng tôn đó thành các mảnh có kích thước 0,25*0,15m để gò th

Photo of author

By Claire

trong kho, có các miếng tôn hình chu nhat co dien tich la 13,5 m vuông . Chú thợ cần cắt miếng tôn đó thành các mảnh có kích thước 0,25*0,15m để gò thành các hộp đựng phụ tùng xe máy.hỏi chú phải cắt như thế nào nếu gò mỗi hộp cần 4 mảnh thì chú gò được tất cả bao nhiêu hộp

0 bình luận về “trong kho, có các miếng tôn hình chu nhat co dien tich la 13,5 m vuông . Chú thợ cần cắt miếng tôn đó thành các mảnh có kích thước 0,25*0,15m để gò th”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích 1 miếng tôn nhỏ là :
  0,25 x 0,15 = 0,0375 ( m² )
  Chú thợ gò được số miếng tôn nhỏ là :
  13,5 : 0,0375 = 360 ( miếng )
  Chú thợ gò được tất cả số hộp là :
  360 : 4 = 90 ( hộp )
  Đáp số : 90 hộp

 2. Diện tích 1 mảnh tôn nhỏ là :

  0,25 x 0,15 = 0,0375 (m²)

  Chú thợ gò được số mảnh tôn nhỏ là :

  13,5 : 0,0375 = 360 (mảnh)

  Chú thợ gò được số hộp là :

  360 : 4 = 90 (hộp)

  Đáp số : 90 hộp

   

   

Viết một bình luận