trong kho, có các miếng tôn hình chu nhat co dien tich la 13,5 m vuông . Chú thợ cần cắt miếng tôn đó thành các mảnh có kích thước 0,25*0,15m để gò th

By Claire

trong kho, có các miếng tôn hình chu nhat co dien tich la 13,5 m vuông . Chú thợ cần cắt miếng tôn đó thành các mảnh có kích thước 0,25*0,15m để gò thành các hộp đựng phụ tùng xe máy.hỏi chú phải cắt như thế nào nếu gò mỗi hộp cần 4 mảnh thì chú gò được tất cả bao nhiêu hộp
Viết một bình luận