trên tiaOX lấy hai điểm a và b sao cho oa =4cm ob =6cm gọi m là trung điểm của đoạn thẳng ob tính độ dài ab chứng tỏ rằng m là nằm giữa hai điểm o v

By Liliana

trên tiaOX lấy hai điểm a và b sao cho oa =4cm ob =6cm gọi m là trung điểm của đoạn thẳng ob tính độ dài ab chứng tỏ rằng m là nằm giữa hai điểm o và a tính đọ dài Am

0 bình luận về “trên tiaOX lấy hai điểm a và b sao cho oa =4cm ob =6cm gọi m là trung điểm của đoạn thẳng ob tính độ dài ab chứng tỏ rằng m là nằm giữa hai điểm o v”

 1. Giải thích các bước giải:AB bằng 2cm vì OB-OA=AB=6-4=AB=2

  Vì OM là trung điểm OB nên OA=AB=6÷2=3(cm)

  Vì OM bé hơn OA(3 cm bé hơn 4cm) 

  Nên OM thuộc Oa

  OM+MA=4

  3+Ma=4

  Ma=4-3

  MA=1(cm)

  Trả lời

Viết một bình luận