Treo 1 vật vào 1 lực kế trong không khí thì lực kế chỉ 13.8 N. Vẫn treo vật bằng lực kế nhưng nhúng vật chìm hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ 8.8 N

Photo of author

By Sarah

Treo 1 vật vào 1 lực kế trong không khí thì lực kế chỉ 13.8 N. Vẫn treo vật bằng lực kế nhưng nhúng vật chìm hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ 8.8 N . Cho trọng lượng riêng của nước là 10000N/m^3.
a)Vì sao có sự chênh lệch này? Giải thích.
b)Tính lực đẩy Ác-si-mét khi vật nhúng chìm trong nước và thể tích của vật
c)Tính trọng lượng riêng và khối lượng riêng của chất lm nên vật
Giải hộ e vs mong được giải xong sớm ạ
Leave a Comment