giúp mih vs…Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, biên độ 4 cm có tốc độ 12 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox,

giúp mih vs…Một sóng hình sin truyền theo phương Ox ...

Read more

“well-preserved ancient body found in China” nghĩa là gì? ( đừng dùng gg dịch)

“well-preserved ancient body found in China” nghĩa là gì? ( ...

Read more

Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu trình bày cảm nhận của em về nhân vật SƠN TINH Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu trình bày cảm nhận của em về nhân vật THỦY TI

Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu trình bày ...

Read more

Log cơ số á của x = 5 , log cơ số b của x = 4 tính P = log cơ số ab của x

Log cơ số á của x = 5 , log ...

Read more

Cho vd quán tính. 2.khi ô tô đột ngột rẽ phải,hành khách trên xe sẽ ngã về hướng nào.Vì sao? 3.Khi đi vấp phải vật cản, ta bị ngã về phía nào? Tại sao

Cho vd quán tính. 2.khi ô tô đột ngột rẽ ...

Read more

Cho 125g CaCO3 tác dụng vừa đủ với dd HCl 20%. Khối lượng của dd HCl đã dùng là bao nhiêu

Cho 125g CaCO3 tác dụng vừa đủ với dd HCl ...

Read more

Lớp 5M có 32 học sinh , lớp 5P có 31 học sinh , lớp 5G có số hs ít hơn trung bình cộng số hs cả 3 lớp là 1 hs . Vậy lớp 5G có ….. hs

Lớp 5M có 32 học sinh , lớp 5P có ...

Read more

Cho 9 gam hợp kim Cu, Al tác dụng với dung dịch axit HCl dư, thu được 6,72 lít khí (đkTC). Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

Cho 9 gam hợp kim Cu, Al tác dụng với ...

Read more

tìm nghiệm của phương trình $log_{3}$(5.$3^{x}$ – 6) =2x

tìm nghiệm của phương trình $log_{3}$(5.$3^{x}$ – 6) =2x

Read more

a) $\frac{1}{9x-18}$ + $\frac{22-7x}{72-18x^2}$ + $\frac{5}{12x+24}$ b)$\frac{x+1}{x-1}$ – $\frac{x-1}{x+1}$ – $\frac{4}{1-x^2}$

a) $\frac{1}{9x-18}$ + $\frac{22-7x}{72-18x^2}$ + $\frac{5}{12x+24}$ b)$\frac{x+1}{x-1}$ – $\frac{x-1}{x+1}$ – ...

Read more
Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm