trình bày đặc điểm vị trí đía lý nước ta về mặt tự nhiên .Đặc điểm đó có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta

Photo of author

By Peyton

trình bày đặc điểm vị trí đía lý nước ta về mặt tự nhiên .Đặc điểm đó có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta

0 bình luận về “trình bày đặc điểm vị trí đía lý nước ta về mặt tự nhiên .Đặc điểm đó có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta”

 1. Đặc điểm của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên:

  + Vị trí nội chí tuyến.

  +Vị trí gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á.

  + Vị trí cầu nối  giữa đất liền và  biển, giữa  các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo.

  + Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật

  Ảnh hưởng:

  – Vị trí địa lí đã qui định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.

  – Vị trí địa lí và lãnh thổ tạo nên sự phân hóa thiên nhiên, sự phong phú về tài nguyên sinh vật và khoáng sản.

  – Có sự phân hoá da dạng về tự nhiên, phân hoá Bắc – Nam, Đông – Tây, theo độ cao.

  – Khó khăn: Nằm trong vùng có nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán.

Viết một bình luận