C1:Hãy khái quái lại phong trào Tây Sơn. C2:Vua Quang Trung đã xây lại đất nước như thế nào?

Photo of author

By Adeline

C1:Hãy khái quái lại phong trào Tây Sơn.
C2:Vua Quang Trung đã xây lại đất nước như thế nào?

0 bình luận về “C1:Hãy khái quái lại phong trào Tây Sơn. C2:Vua Quang Trung đã xây lại đất nước như thế nào?”

 1. $#Ben247$
  Trả lời:

  Câu 1:
   Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỉ XVIII, 1771 khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn (Bình Định). Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII.

  Câu 2:

  Vua Quang Trung đã xây lại đất nước Do Sau chiến thắng ngoại xâm, vua Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô. Quang Trung đã bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế.

Viết một bình luận