trình bày diễn biến,kết quả,ý nghĩa của cuộc chiến đấu phong tuyến sông như nguyệt?

Photo of author

By Reese

trình bày diễn biến,kết quả,ý nghĩa của cuộc chiến đấu phong tuyến sông như nguyệt?

0 bình luận về “trình bày diễn biến,kết quả,ý nghĩa của cuộc chiến đấu phong tuyến sông như nguyệt?”

 1. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt.

  – Quách Quỳ cho quân vượt sông tấn công vào phòng tuyến của ta nhưng bị quân ta phản công.

  – Một đêm cuối xuân 1077, nhà Lý cho quân vượt sông, bất ngờ tấn công vào đồn giặc.

  a. Diễn biến:

  – Quân giặc “mười phần chết đến năm sáu phần”.

  – Quách Quỳ chấp nhận “giảng hòa” và rút quân về nước.

  c. Kết quả: quân ta dành thắng lợi

  d. Ý nghĩa lịch sử:

  – Củng cố nền độc lập của đất nước.

  – Đập tan âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống.

  – Là một trong những trận đánh lớn trong lịch sử nước ta.

 2. -Diễn biến: 

  +quân tống nhiều lần tấn công vào phòng tuyễn như nguyệt bị quân ta đẩy lùi.

  +quân tống chán nản chết dần chết mòn

  +vào đêm cuối xuân 1077,quân ta bất ngờ phản công quân Tống ,quân Tống thua to.

  -Kết quả

  quân ta chủ động kết thúc chiến tranh đề nghị giảm hòa.Quân tống chấp nhận ngay và vội vã rút quân về nc

  – ý nghĩa

  quân tống buộc phải từ bỏ mộng xâm lược Đại Việt.Nền độc lập tự chủ của Đại Việt đc giữ vững

Viết một bình luận