trình bày diễn biến phong chào đấu tranh của 13 thục địa Anh tại khu vực bắc mĩ

Photo of author

By Maya

trình bày diễn biến phong chào đấu tranh của 13 thục địa Anh tại khu vực bắc mĩ

0 bình luận về “trình bày diễn biến phong chào đấu tranh của 13 thục địa Anh tại khu vực bắc mĩ”

 1. – Đầu tháng 9-1774, Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập ở Phi-la-đen-phi-a .

  – Tháng 4-1775, chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ.

  – Nghĩa quân đã chiến đấu rất dũng cảm, song do lực lượng yếu và tổ chức kém nên không thắng nổi đội quân chính quy của vua Anh.

  – Tháng 5-1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, thành lập “Quân đội thuộc địa” do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy.

  – Cuộc đấu tranh giành độc lập không ngừng phát triển. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi nước Anh.

  – Ngày 4-7-1776, Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, Hợp chúng quốc Mĩ ra đời.

  – Ngày 17-10-1777: Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh.

  – Năm 1781, Chiến thắng I-ooc-tao, chiến tranh kết thúc.

  – Năm 1783, Anh kí hiệp ước Vec-xai chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

 2. * Diễn biến chính:

  – Đầu tháng 9-1774, Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập ở Phi-la-đen-phi-a .

  – Tháng 4-1775, chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ.

  – Nghĩa quân đã chiến đấu rất dũng cảm, song do lực lượng yếu và tổ chức kém nên không thắng nổi đội quân chính quy của vua Anh.

  – Tháng 5-1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, thành lập “Quân đội thuộc địa” do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy.

  – Cuộc đấu tranh giành độc lập không ngừng phát triển. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi nước Anh.

  – Ngày 4-7-1776, Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, Hợp chúng quốc Mĩ ra đời.

  – Ngày 17-10-1777: Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh.

  – Năm 1781, Chiến thắng I-ooc-tao, chiến tranh kết thúc.

  – Năm 1783, Anh kí hiệp ước Vec-xai chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Viết một bình luận