Trình bày hiểu biết của em về giáo dục khoa học kĩ thuật thế kỉ 18-19 những thành tựu đó phản ánh điều gì

By Ruby

Trình bày hiểu biết của em về giáo dục khoa học kĩ thuật thế kỉ 18-19 những thành tựu đó phản ánh điều gì

0 bình luận về “Trình bày hiểu biết của em về giáo dục khoa học kĩ thuật thế kỉ 18-19 những thành tựu đó phản ánh điều gì”

 1. ĐÁP ÁN:

  So sánh với các thời kì trước để thấy được những thành tựu mới nổi bật về khoa học, kĩ thuật thời kì cuối thế kỉ XVIII- nữa đầu thế kỉ XIX để rút ra nhận xét những thành tựu đó chứng tỏ trí tuệ thông minh, tài năng sáng tạo của người thợ thủ công nước ta bấy giờ. 

  —-CHÚC BẠN HỌC TỐT—-

  Trả lời
 2. – Các ngành khoa học xã hội nước ta thời kì này đều phát triển rất rực rỡ.

  – Có sự tiếp nhận, giao lưu với các nước phương Tây về những kĩ thuật hiện đại.

  – Phản ánh trí tuệ thông minh, tài năng sáng tạo của người thợ thủ công nước ta bấy giờ.

  Trả lời

Viết một bình luận