Trong các vật sau vật nào là vật cách điện : puli sứ , ống luồn dây dẫn , vỏ cầu chì , vỏ đui đèn , thiếc , mica

Photo of author

By Natalia

Trong các vật sau vật nào là vật cách điện : puli sứ , ống luồn dây dẫn , vỏ cầu chì , vỏ đui đèn , thiếc , mica

0 bình luận về “Trong các vật sau vật nào là vật cách điện : puli sứ , ống luồn dây dẫn , vỏ cầu chì , vỏ đui đèn , thiếc , mica”

Viết một bình luận