Trong chương trình giải cứu nông sản bắc giang, bác hai bán 1 số cam và vải, mỗi loại tính theo kg là 1 stn có 3 chữ số mà tổng hai số đó chia hết cho

Photo of author

By Gabriella

Trong chương trình giải cứu nông sản bắc giang, bác hai bán 1 số cam và vải, mỗi loại tính theo kg là 1 stn có 3 chữ số mà tổng hai số đó chia hết cho 581. tính số kg mỗi loại bác tư bán đc, biết số lượng vải gấp 6 lần lượng cam.
Gấp!!!!!
Viết một bình luận