Trong đợt bão lũ thiên tai vừa qua , Ông A vận động được 128 thùng mì , 192 chai nước tương và 48 bộ quần áo . Ông A muốn chia đều các phần quà cho mộ

By Audrey

Trong đợt bão lũ thiên tai vừa qua , Ông A vận động được 128 thùng mì , 192 chai nước tương và 48 bộ quần áo . Ông A muốn chia đều các phần quà cho một Thôn vùng lũ trong cơn bão vừa qua . Hỏi ông A chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà .

0 bình luận về “Trong đợt bão lũ thiên tai vừa qua , Ông A vận động được 128 thùng mì , 192 chai nước tương và 48 bộ quần áo . Ông A muốn chia đều các phần quà cho mộ”

 1. Gọi số phần quà mà ông A chia cho 1 thôn vùng bão lũ là: `x`

  Theo đề ta có: `128 \vdots x; 192\vdots x; 48 \vdots x ` và `x` lớn nhất 

  `=> x \in ƯCLN(128;192;48)`

  `ƯCLN(128;192;48)`

  `128=2^7`

  `192=2^6 .3`

  `48=2^4 .3`

  `ƯCLN(128;192;48)=2^4=16`

  `=> x=16`

  Ông A chia được nhiều nhất là: 16 phần quà

  Chúc học tốt

   

  Trả lời
 2. Ta hiểu số phần quà chia được nhiều nhất là ƯCLN của 3 số 128; 192; 48

  => Số phần quà chia được nhiều nhất là: ƯCLN (128;192;48) = 16

  Vậy số phần quà chia được nhiều nhất là 16 phần quà.

  Trả lời

Viết một bình luận