Trong hiện tượng phản xạ mặt phẳng tới là mặt phẳng

By Genesis

Trong hiện tượng phản xạ mặt phẳng tới là mặt phẳng A:Vuông góc vs tia tới B:Vuông góc vs mặt phân cách giữa 2 môi trường và chứa pháp tuyến C:Vuông góc vs mặt phân cách giữa 2 môi trường D:Vuông góc vs mặt phân cách giữa 2 môi trường và chứa tia tới *Giúp mk lm vs ạ
Viết một bình luận