Trong hộp có 45 quả bóng gồm 20 màu đỏ, 15 quả màu xanh và 10 quả màu vàng. Hỏi phải lấy ra bao nhiêu quả bóng để chắc chắn có ba quả bóng: a. Màu đỏ.

Photo of author

By Allison

Trong hộp có 45 quả bóng gồm 20 màu đỏ, 15 quả màu xanh và 10 quả màu vàng.
Hỏi phải lấy ra bao nhiêu quả bóng để chắc chắn có ba quả bóng:
a. Màu đỏ.
b. Cùng màu.
c. Khác màu
Viết một bình luận